Yasin Abbasov
Ssenarist
1995-ci il iyunun 23-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Mədəniyyət və incəsənət universitetində film-teatr təhsili alan senaristimiz, hal-hazırda Abdulla Şaiq adına kukla teatrında fəaliyyət göstərir. Əlavə olaraq 2017-ci ildə çap edilən "Üç fəsil" romanının yazarıdır.