Dəstək ol check 5 ildən çoxdur ölkəmizin ucqar bölgələrinə təbəssüm aparırıq. Dəstək ol check 5 ildən çoxdur ölkəmizin ucqar
bölgələrinə təbəssüm aparırıq.

Təbəssüm daşıdığımız ərazilər

Səfərlərimiz

Dəstəkçilərimizin yardımı ilə topladığımız əşyaları,
dəvət olunduğumuz ucqar kəndlərə apararırıq.

Quba rayonu Buduq kəndinə səfərimiz

Quba rayonu Qarxun kəndinə səfərimiz

Quba rayonu Qarxun kəndinə səfərimiz

Quba rayonu Qarxun kəndinə səfərimiz

Quba rayonu Buduq kəndinə səfərimiz

Quba rayonu Qarxun kəndinə səfərimiz

Quba rayonu Qarxun kəndinə səfərimiz

Quba rayonu Qarxun kəndinə səfərimiz

Layihəmizin qısa təqdimatını bu keçid vasitəsilə yükləyə bilərsiniz

Yeniliklər və öyrədici yazılar

Xəbər və Məqalələr

Uşaq hüquqları

İnsan hüquqlarına hörmət cəmiyyətin öz uşaqlarına münasibətindən başlayır. Uşaqlar fiziki və psixoloji cəhətdən müdafiəsiz və zəif olduqlarından onların xüsusi qayğı və münasibətə ehtiyacı var.

Azərbaycanda uşaq hüquqları

Azərbaycanda uşaqlar dövlətin və cəmiyyətin daim diqqət mərkəzindədir. Uşaq problemlərinin ardıcıl həlli ölkəmizdə bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.

Uşaqlar məktəbdən niyə qorxur?

Məktəb qorxusu olan uşaqlar sosial ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər, özünəqapanma və utancaqlıq hissləri yüksək olur. Bu cür uşaqlar valideynin iştirakı olmadan tək başına harasa getmək, hər hansı bir işi görmək istəmirlər.