Edit

Məqsədimiz

Məqsədimiz uşaqların sosial-iqtisadi şəraitdən asılı olmayaraq hüquqlarının qorunduğu, sevgi və inamla böyüdükləri, təhsillərinə fasiləsiz davam edən və ölkəyə əlavə dəyər qazandırdıqları bir cəmiyyətə xidmət etməkdir.

Əlaqə